مقاله نظريه پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۴۴ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: نظريه پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي
مقاله پيشگيري وضعي جرم
مقاله فرصت ارتکاب جرم
مقاله نظريه هاي جرم شناسي
مقاله نظريه فضاي قابل دفاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلارك رونالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي بر پايه يک تفکر ساده استوار است. وقوع جرايم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زيادي از فرصت هاي موجود در محيط اطراف ناشي مي شود. بنابراين مي توان با ايجاد تغييراتي در آن ترتيبي اتخاذ نمود تا از ميزان وقوع جرايم کاسته شود. اين موضوع خود منشا تفکر و اختلاف آرا فراواني در بين جرم شناسان شده است. در اين مقاله ضمن بحث در اين خصوص شواهد عيني موجود و روش هاي متداول اصلاح محيط را بررسي خواهيم کرد. سپس در ادامه مهمترين انتقاد اصلي وارده به اين نظريه يعني مساله جابه جايي جرم در ابعاد مختلف زماني، مکاني، آماج و … به جاي کاهش آن را مورد توجه قرار داده و نهايتا تجربيات موفق و راهکارهاي عملي و مفيد ناشي از به کارگيري اين نظريه ارايه شده است.