مقاله نظري بر جايگاه حقوقي «شوراي حقوق بشر» ملل متحد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: نظري بر جايگاه حقوقي «شوراي حقوق بشر» ملل متحد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله كميسيون حقوق بشر
مقاله تحول ساختار ملل متحد
مقاله شوراي حقوق بشر سازمان ملل و نيازهاي قرن بيست و يكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوقي شدن حقوق بشر، شكل گيري نهادهاي حقوق بشر و روند تكامل تدريجي فرهنگ حقوقي بين المللي در پرتو تكامل عقلي جوامع بشري و ضرورت تغيير و تحول ساختار نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل و زير مجموعه آن، تقاضاي جهاني تجديد نظر در سازوكار حقوق بين الملل بشر را مطرح كرده است. در پاسخ به افكار عمومي جهاني، شوراي حقوق بشر با تصميم مجمع عمومي سازمان ملل در تابستان سال ۲۰۰۶ جايگزين كميسيون حقوق بشر شصت ساله گرديد. در اين نوشتار، ضمن نگاهي گذرا به سير تحول سازماني در حقوق بشر، آورده هاي حقوقي شوراي جديد و امتيازهاي آن نسبت به كميسيون قبلي با توجه به محتواي سند موسس، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهاي جهاني براي توسعه بيشتر پرداخته شده است.