سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد رضا بهرنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

نظریه مفهوم پردای نگاره ای به دنبال بررسی آراء تربیتی بنیامین بلوم، هیلدا تابا، جروم برونر، گودناو، ویلیام آستین، بروس جویس، مارشا ویل، و از همه نزدیک به این نظریه، الگوی PWIM بر گرفته از نظرات بروس جویس، مارشاویل، امیلی کالهون است.
این نظریه جدید نگاره را مشتمل بر مجموعه تصاویر مرتبط و قابل قرار گرفتن در مقوله مفهوم خاص تعریف می کند. یادگیری مفهوم به شکل نگاره به دانش آموزان فرصت می دهد تا با شناسایی و دسته بندی تصاویر و کلمات مستخرج از آنها، آن مفهوم را در نگاره مربوط دریابند.
الگوی یادگیری برگرفته از این نظریه معلم را ناگزیر به گریز از سخنرانی یک جانبه با تاکید بر حفظیات توسط دانش آموزان می کند و هدایت دانش آموز در جمع یادگیری را به سوی ایجاد ساخت منظم دانش مرکب از مفاهیم مرتبط در شناخت مورد توجه قرار می دهد.
خصوصیات این نظریه جدید یادگیری با خصوصیات خانواده الگوهای یادگیری از طریق پردازش اطلاعات سازگار است و ضمن شباهت با الگوی نگاره -کلمه استنتاجی امیلی کالهون که در تحولات جدید برنامه درسی خواندن و نوشتن دوره ابتدایی استفاده می شود، از آن کاملا متمایز می باشد و نوید اثربخشی بیشتری را می دهد. این الگو بر آن است تا ضمن استفاده از حس بینایی در یادگیری و برقرای ارتباط چشمی با تصاویر برای یادگیری حجم بیشتر مطالب، دانش آموزان را در به کارانداختن تفکر علمی و قوه استنتاج و درک ساخت مفاهیم هدایت کند.