سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین علی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

می توان در نظریه نسبیت خاص انیشتن، ضریب نسبیتی را با استفاده از روابط مثلثاتی بازنویسی کرد تا بتوان نسبیت را از دیدگاه مثلثات مورد بررسی قرار داده و با معرفی زاویه انحراف بین مسیر طی شده توسط پرتو نور و فضا در یک دستگاه لخت که دارای سرعت نسبی ۷ است اثر اتساع زمان یا انقباض طول و …. که زایده نظریه نسبیت خاص انیشتن هستند را با استفاده از رابطه مثلثاتی که تعریف خواهیم کرد مورد بررسی قرار داده و به نتایج قابل توجهی رسید که در نهایت با استفاده از این نتایج می توان کاربردی منحصر به فرد را برای آن ذکر نمود.