سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک پرتو – عضو هیئت علمی بخش علوم کتابداری و اطلاع رسان دانشگاه شیراز

چکیده:

تفاوت در نحوه تفکر دانشجویان در مقاطع تحصیلی؛ عدم درک آنها از ارتباط متقابل ابزار کتابخانه ای و روش شناسی های تحقیق، بی اطلاعیاعضای هیئت علمی از نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه گسترش شناخت، و کندی یا عدم عملکرد کتابداران در ادغام نتایج این تحقیقات در آموزش کتابخانه ای به بهره گیری کامل از منابع کتابخانه ای در پردیس های دانشگاهی لطمه رسانده است.
تشویق تفکر انتقادی بین دانشجویان از اهداف مهم موسسات اموزش عالی است. اموزش کتابخانه ای بخشی مهم ازاموزش دانشجویان در گسترش و تعمیق مهارت های شناختی انان به شمار میرود. نظریه توسعه شناختی چارچوبی برای طرح ریزی موفق کنش متقابل کتابخانه ای با دانشجویان است.
مطالعات محققانی چون ویلیان پری و گروه ولزلی و دیگران درباره نظریه توسعه شناختی که بر روی دانشجویان پسر و دختر در رشته های مختلف دانشگاهی صورت گرفته است تفاوت های اشکاری را درروند گسترش شناخت بین دانشجویان در مقاطع مختل تحصیلی نشان میدهد. درک چگونگی نحوه تفکر دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به کتابداران کمک می کند تا تمامی مراحل اموزش کتابخانه ای را برای تامین احتیاجات دانشجویان سازماندهی کنند. مرحله توسعه شناختی یک دانشجو می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی برای آموزش کتابشناختی اجرا و هدایت مصاحبه مرجع و طراح و سخت وسایل کمک اموزشی به شماررود.
این مقاله ضمن بررسی مدل های گوناگون توسعه فکری، مثال ها و توصیه هایی را درمورد کاربرد نظریه توسعه شناختی در اموزش دانشجویان برای استفاده موثر و کارامد از منابع کتابحانه ای کتابخانه های دانشگاهی ایران درمقاطع مختلف تحصیلی ارائه می دهد.