سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه طاهرنژاد – دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد
محمد اعتصامی –

چکیده:

گرینبرگ و گرینبرگ و همکاران او در پنج مقاله که آخرین آنها (Ya. S. Greenberg and I. L. Novikov, physica C 433, 212-224 (2006 می باشد، نظری های در مورد مشخصه ولتاژ- جریان اسکوئیدهای dc دمای بالا ارائه و نتایج خود را با نتایج شبیه سازی و تجربی دیگران مقایسه کرده اند. آنها ضمن تاکید بر جامعتر بودن نظریه تحلیلی خود نسبت به کارهای دیگران، به ناکامل بودن آن و نارضایت بخش بودن بعضی نتایج آن هم اذعان نموده اند. ما در بررسی نظریه گرینبرگ و توسعه آن به مسائل و نتایجی رسیده ایم که می تواند توجیهی برای بعضی عدم موفقیت ها ، یا راهی برای کاملتر کردن این نظریه باشد.