سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قصابیان – فوق لیسانس مهن

چکیده:

مقاله پیش رو به سیاست گذاری انتخاب زیر مجموعه های آلات ناقله ریلی می پردازد و توضیح می دهد که چرا دامن زدن به تنوع زیرمجموعه های آلات ناقله ریلی به صلاح نبوده وهزینه براست.پس از روشن کردن مفهوم یکسان سازی سعی شده به پاره ای ازانتقادات وارد بر این نظریه پاسخ داده شود.در ادامه تاکید می شود که انتظار نمیرود که این ایده یکباره تحقق یابد بلکه باید در قالب یک برنامه به آن دست پیدا کرد.باورتصمیم گیران به لزوم یکسان سازی بیشترین کمک را به تحقق و استمرارآن میکند.توجه به این نظریه در شرائط فعلی کشور که بخش خصوصی به تدارک آلاتناقله ریلی تمایل نشان داده است مهمتر جلوه می کند.گرچه مثالهای عنوان شده در این متن همه مربوط به صنعت ریلی هستند اما مفاهیم اصلی این نظریه به صنایع دیگر نیز قابل تعمیم هستند.