سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیده اسکندری –
سحر رستمی –
الهه گندمکار قالهری – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز
مرجان هوایی –

چکیده:

کراکینگ کاتالیزوری بستر سیال، یکی از مهمترین فرایندهای تبدیل در پالایش مواد نفتی به شمار می رود. این فرایند، مراحل زیادی از بنیان های مهندسی شیمی نظیر، سیال سازی، انتقال گرما و تقطیر را شامل می شود. نفطه مرکزی این فرایند راکتور- بازیافت حرارتی است که در آن بیشتر پیشرفت ها از سال ۱۹۴۲ رخ داده است. واحدهای کراکینگ کاتالیزوری در بستر سیال، مواد خام با نقطه جوش بالا به فرآورده های ارزشمند نظیر بنزین و سرریز و نفت چرخه سبک را حاصل از بنزین ونفت چرخه سبک را حاصل بنزین و فرآورده های سبک تر در بر می گیرد. ایستگاه گازی بخارات اصلی جدا کننده اصلی را به بنزین و ترکیبات C4,C3و گاز سوختی جدا می کند. این فرآورده ها شامل ترکیبات گوگرد است و نیاز دارد قبل از مورد استفاده مورد آزمایش قرار گیرد. احتراق آمین و محلول های قلیایی سوز آور برای بی گوگرد کردن این فرآورده ها بکار گرفته می شوند.