مقاله نظر سنجي از روستاييان درمورد چالش هاي توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي دهستان ساروق، شهرستان اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: نظر سنجي از روستاييان درمورد چالش هاي توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي دهستان ساروق، شهرستان اراك
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله روستاييان
مقاله نظرسنجي
مقاله ساروق (دهستان)
مقاله اراك (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم كشته محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت توسعه پايدار اقتصادي، تحقيق حاضر به بررسي مشكلات و موانع موجود بر سر راه توسعه مي پردازد. بدين منظور، پس از مطالعه و استخراج شاخص هاي توسعه پايدار و تبيين چالش هاي توسعه پايدار روستايي، تدوين پرسشنامه و نظرسنجي از روستاييان دهستان ساروق در استان مركزي صورت گرفت، كه نتايج به دست آمده بدين شرح است: از ديدگاه اين روستاييان، چالش هاي پايداري مناطق جنگلي، آب و خاك ۲۵٫۵ درصد، چالش هاي طرح هاي عمراني دولتي ۱۴٫۲ درصد، چالش هاي استفاده پايدار از ذخاير محيط ۱۳٫۲ درصد، چالش هاي اشتغال و درآمد ۱۰٫۵ درصد، چالش هاي محيط نهادي ۱۰٫۲ درصد، چالش هاي بهداشت و رفتار مطمئن با سموم و مواد شيميايي ۷٫۷ درصد، و چالش هاي اشكال پايدار سكونتگاه هاي انساني ۳٫۳ درصد، و در مجموع اين شش عامل ۸۵ درصد از واريانس چالش هاي توسعه پايدار روستايي را تبيين مي كنند.