مقاله نظر كاركنان در مورد وضعيت محيط كاري اداري و ابعاد مختلف آن در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نظر كاركنان در مورد وضعيت محيط كاري اداري و ابعاد مختلف آن در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط كار
مقاله عوامل محيط كار
مقاله دانشگاه
مقاله اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي مالك
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علاقه پژوهشگران و مديران سازمانها و صنايع به درك ويژگيها و پيچيدگي هاي رواني كاركنان در محيط كار و نياز سرمايه گذاري هاي بلندمدت درباره نيروي انساني موجب شده است تا بيشترين پيشينه پژوهش در رفتار سازماني و روان شناسي صنعتي و سازماني به مفاهيم محيط كار، ارتباط آن با رضايت شغلي و عوامل ايجادكننده آن مربوط شود. از آنجا كه عامل محيط كار ارتباط تنگاتنگي با مفهوم انگيزش و رضايت شغلي كاركنان دارد، هدف اساسي اين مطالعه ، بررسي وضعيت محيط كاري كاركنان اداري و ابعاد مختلف آن در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به تفكيك درجه واحدهاي دانشگاهي است. در اين پژوهش مجموعه عوامل محيط كاري به ۴ گروه عمده فيزيكي، روان شناختي، سازماني و خودكار و ۲۳ مولفه تقسيم شده است و بر اساس پرسشنامه محقق ساخته سنجيده مي شود. نتايج نشان مي دهد كه وضعيت محيط كاري اداري (از لحاظ هر ۴ عامل و بيشتر مولفه ها) در واحدهاي دانشگاهي بسيار بزرگ تا جامع در مقايسه با واحدهاي دانشگاهي متوسط و كمتر و متوسط تا بزرگ بهتر است (P<0.05 و P<0.01). هر چند از لحاظ برخي مولفه هاي محيط كار نظير رضايت شغلي، حقوق و مزايا و حجم كار تفاوت معناداري بين واحدهاي دانشگاهي با درجه هاي مختلف وجود نداشت.