مقاله نظر مهاتماگاندي درباره آموزش عالي و بازتاب آن درقرن ۲۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: نظر مهاتماگاندي درباره آموزش عالي و بازتاب آن درقرن ۲۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاندي
مقاله آموزش عالي
مقاله سواد آموزي
مقاله آمـوزش حرفـه اي
مقاله كاردستي
مقاله عبادت،‌ بيكاري
مقاله تعليمات آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وركيس ويلانيلام جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين مقاله كوشش شده است كه نشان داده شود مهاتماگاندي، رهبر سياسي و مردمي هند، درباره آموزش عالي هم نظرات خاصي داشت و معتقد بود كه سوادآموزي بدون آموزش حرفه اي براي جامعه مفيد نيست. گاندي معتقد بود كه تحصيلات عالي منطبق با واقعيات اجتماعي و اقتصادي هند نيست. وي مي گفت كه كار دستي با كار ذهني برابر است و در اثناي كار هم مي توان عبادت كرد. او دليل بيكاري فارغ التحصيلان را عدم نياز جامعه به تخصص آنان مي دانست و معتقد بود كه تعليمات آزاد بايد برچيده شود و تعليمات مبتني برحرفه جاي آن را بگيرد. تعليم و تربيت بايد در اختيار دولت باشد. مردان و زنان بايد امكان يكساني براي تحصيل داشته باشند. تعليمات عالي بايد به وسيله بخش خصوصي حمايت شود.