مقاله نظم اعداد در شعر خاقاني شرواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۴۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: نظم اعداد در شعر خاقاني شرواني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک شعر
مقاله شعر خاقاني
مقاله نظم اعداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب نژاد علي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوبخت ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و تحليل سبک شناسانه آثار ارزشمند ادبي، رويکردي علمي و روشمند در نقد ادبي و نظريه ادبيات است و در شناخت و معرفي اسلوب فردي پديد آورندگان هر اثر يا يک دوره تاريخي از اهميت والايي برخوردار است. در اين رويکرد، شناخت عناصر سبکي که کوچک ترين جزء و عامل سازنده سبک آن نيز محسوب مي شود، هم از نظر شکل و هم به لحاظ عملکردي که در آثار ادبي بر عهده دارد، در نماياندن گوشه هايي از جهان هنرمند و نگرش وي به جهان نقشي اساسي ايفا مي کند.
هنرنمايي هاي خاقاني شرواني در قصايدش، از دير باز به لحاظ صورت و محتوا مورد توجه بسياري از شعرا، پژوهشگران و منتقدان قرار گرفته است. اين بخش از اشعار او، علاوه بر مختصات سبک دوره، برخي مختصات سبک فردي را نيز دارد که شناخت آنها نيازمند مطالعات دقيق سبک شناختي است. يکي از اين ويژگي ها و مختصات مهم زباني، گزينش و به کارگيري منظم و متنوع اعداد است. اين ويژگي زباني، به دليل بسامد بالاي آن، به مرز نوآوري رسيده است؛ چرا که وي با ايجاد تناسبات متنوع ميان اعداد، اهداف هنري و بلاغي خاصي دنبال مي کند. اين مقاله، جلوه هاي متنوع اين نوآوري زباني را به عنوان مختصه اي فردي در سبک قصيده سرايي خاقاني، بررسي کرده است.