مقاله نفت، بخش پيشرو در توسعه نامتوازن ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۳۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: نفت، بخش پيشرو در توسعه نامتوازن ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت
مقاله بخش پيشرو
مقاله توسعه
مقاله توسعه نامتوازن
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اساسي مقاله اين است كه نفت چه نقشي در توسعه اقتصادي ايران ايفا نموده است و در اين رابطه درآمدهاي نفتي با توسعه اقتصادي در ايران بررسي خواهد شد.
در جهت تبيين رابطه توسعه اقتصادي كشور با درآمدهاي نفتي، ابتدا با مراجعه به گزارش هاي منتشره، روند تغيير درآمدهاي نفتي و تحولات اقتصادي ايران در دوران قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار گرفته اند. بدين ترتيب مجموعه اي از اطلاعات مورد نياز، براي پاسخگويي به سوال اصلي تحقيق به روش كتابخانه اي جمع آوري شد. سپس به منظور تحليل رابطه همبستگي رشد اقتصادي كشور-به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي توسعه اقتصادي-با درآمدهاي نفتي از مدل خود توضيح برداري (VAR) استفاده شده است. نتيجه گيري مي شود كه نفت در اقتصاد ايران به مثابه بخش پيشرو، ابتدا عاملي در جهت رشد نامتوازن بوده و سپس با تاثيرات پسين و پيشين بر بخش هاي ديگر موجبات توسعه نسبي كشور را فراهم نموده است. لذا مي توان مدل توسعه اقتصادي ايران را با مدل رشد نامتوازن ملهم از نظريه هيرشمن تحليل نمود. با عنايت به اينكه توسعه جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي با ابتنا به مشخصات جامعه آرماني در قانون اساسي و ويژگي هاي سند چشم انداز بيست ساله، توسعه اي همه جانبه و انساني خواهد بود، لذا استراتژي «استفاده از درآمدهاي نفتي هم زمان با فراهم نمودن زمينه گسترش توسعه هاي سياسي، اجتماعي و زيست محيطي» به عنوان استراتژي مطلوب پيشنهاد شده است.