سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسین ربیعی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشور عراق یکی از مهمترین کشورهای صاحب منابع انرژی در منطقه خاورمیانه است مهره بسیار مهمی در معادلات منطقه و دنیا به شمار می آید. در دو دهه اخیر کشور عراق نابسامانی های فراوانی را متحمل شده و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تحولات فراوانی شده است. تحولات منابع انرژی و نفتی عراق از جمله مسائلی است که در آینده این کشور و منطقه تاثیر فراوانی دارد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت منابع انرژی در اقتصاد امروزو آینده جهان و نگاه ویژه کشورهای قدرتمند به این مسئله این منطقه در آینده نقش بسیار مهمی در معادلات ژئوپلیتیک جهان دارد.
در این مقاله با مروری بر منابع انرژی منطقه و بخصوص کشور عراق تحولات ژئواکونومیک این کشور و آینده تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بحث شده است که با کاهش ذخایر نفت دنیا تا زمانی که منطقه خلیج فارس و کشور عراق همچنان دارای منابع انرژی هستند رقابت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک قدرتهای عمده جهانی در این منطقه ادامه داشته و مشکلاتی را برای کشورهای منطقه ایجاد می کند. واقعگرایی در روابط بین الملل ایجاب می کند تا کشورهای منطقه از جمله ایران با نگاهی منطقی و واقع بینانه مسائل منطقه را دنبال کرده و سیاست خارجی را با خود با در نظر گرفتن این مهم به پیش برند.