مقاله نفروليتوتومي از راه پوست تحت بي حسي نخاعي با مارکائين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نفروليتوتومي از راه پوست تحت بي حسي نخاعي با مارکائين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي حسي نخاعي
مقاله مارکائين
مقاله نفروليتوتومي از راه پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کارايي نفروليتوتومي از راه پوست در درمان سنگهاي ادراري به خوبي شناخته شده است. اين عمل جراحي معمولا تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود. چون بي حسي نخاعي نسبت به بيهوشي عمومي مزيتهايي دارد، اين مطالعه به اين منظور انجام شد که نشان دهد آيا بي حسي نخاعي از طريق همکاري بيشتر بيمار حين تغيير وضعيت و در طول عمل مي تواند براي جراح و متخصص بيهوشي و خود بيمار راحت تر باشد؟
روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني از آذر ۱۳۸۳ لغايت اسفند ماه ۱۳۸۷ در مجموع ۱۱۲ بيمار تحت عمل نفروليتوتومي از راه پوست با بي حسي نخاعي قرار گرفتند. متوسط سن آنان ۳۶ سال (از ۲۲ تا ۴۸ سال) بود. براي انجام بي حسي نخاعي ابتدا سرنگ به اپينفرين آغشته مي شد و سپس بين ۲ تا ۵/۳ ميلي متر مارکائين براي انجام بي حسي نخاعي مورد استفاده قرار مي گرفت و در صورت نياز از داروهاي ضددرد و يا آرام بخش و يا هر دو نيز استفاده مي شد. مابقي عمل طبق روال معمول انجام مي گرديد.
نتايج: در %۸۲ از بيماران سنگها به طور کامل خارج شدند و بقيه با سنگ شکني برون اندامي درمان شدند. متوسط زمان عمل ۱۲۶ دقيقه (۹۰ تا ۲۲۰ دقيقه) بود، ۴۰ بيمار (%۳۶)، نياز به داروهاي مسکن، آرام بخش و يا هر دو بخصوص در سنگهاي بزرگ تر داشتند. در %۶ از بيماران سنگ در پل فوقاني کليه وجود داشت. تنها در يک بيمار نياز به تزريق خون پيدا شد. در اين مطالعه عارضه قابل توجهي مشاهده نشد.
نتيجه نهايي: نفروليتوتومي از راه پوست با بي حسي نخاعي اين فرصت را به ما مي دهد تا از بيداري و همکاري بيمار در هنگام تغيير وضعيت استفاده کرده و از بروز بعضي عوارض که ممکن است در بي هوشي عمومي رخ بدهد، جلوگيري بعمل آوريم، زيرا در اين روش بيمار بيدار است و در صورت وجود خطري مي تواند از پيش خبر بدهد.