سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد امین خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه ت
چنگیز دهقانیان – دانشیار، ، گروه مهندسی متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه م

چکیده:

انباشتن لاستیک مستهلک در گورستان زباله ها مشکلات عدیده زیست محیطی ایجاد کرده است . به علت آلودگیهای زیادی که در هنگام سوزاندن لاستیک بوجود می آید، راه حلهایی برای حل این مشکل مثل استفاده از لاستیک در بتن و آسفالت وجود دارد . در دهه اخیر مطالعات زیادی روی خواص مکانیکی بتن حاوی لاستیک انجام شده است، ولی برای کاربرد لاستیک در بتن برای مصارف
ساختمانی، بایستی دوام بتن حاصله نیز بررسی شود . دوام بتن به مقدار زیادی به نفوذ پذیری آن نسبت به یونهای خورنده مثل سولفات و کلرید بستگی دارد . در این تحقیق، برای بررسی نفوذپذیری،درصد های مشخصی از ماسه بوسیله مقدار مساوی ازلاستیک جایگزین گردید . آزمایش نفوذپذیری طبق استانداردDIN 1048 انجام شد . نتایج حاصله نشان می دهد که با افزودن لاستیک به بتن تا درصد معینی، ۱۵ درصد ) ، نفوذ پذیری کم می شود؛ در حالیکه با افزایش درصد لاستیک به بالای ۱۵ درصد، نفوذ پذیری زیاد می شود . در ادامه مدلهای نفوذ پذیری برای بتن حاوی لاستیک در درصدهای مختلف ارائه شده است