سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن افتخاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع کارشناس ارشد برنامه ریزی شرکت گاز استان خرا

چکیده:

بر اساس روش مدون و جاری در بسیاری از سازمان ها و از جمله شرکت ملی گاز ایران ( و وزارت نفت ) هر ساله در پایان یکسال کاری ، عملکرد کارکنان شرکت توسط رؤسا و سرپرستان مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه این ارزیابی تعیین کننده بخشی از میزان افزایش حقوق کا رکنان می باشد . یک بررسی مختصر نشان می دهد در تعداد قابل توجهی از سازمان ها از نتیجه ارزیابی عملکرد صرفا جهت تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه استفاده میگردد گو اینکه بسیاری از مدیران و سرپرستان نیز چنین می پندارند که تنها کاربرد ارزیابی عملکرد تعیین میزان اف زایش حقوق میباشد . از آنجا که در صورت عدم توجه به مبانی علمی ، سیستم ارزیابی کارکنان در سازمان ها به یک سیستم ناکارامد و حتی مضر تبدیل خواهد شد در این مقاله روش جاری نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز مورد نقد قرار گرفته و اشکالات موجود در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت