مقاله نقدهاي پوپر و مشکلات ابطال پذيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: نقدهاي پوپر و مشکلات ابطال پذيري
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابطال پذيري
مقاله اثبات پذيري
مقاله استقرا
مقاله تقرب به صدق
مقاله واقع گرايي پوپر
مقاله معيني گري
مقاله پوزيتيويسم
مقاله مشاهده
مقاله نظريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اينکه ابطال پذيري از ديدگاه هاي تاثيرگذار در فلسفه علم قرن بيستم به شمار مي رود، اما موفقيت اين ديدگاه بيشتر در جنبه سلبي آن يعني در نقد ديدگاه هاي رقيب است. در اين نوشتار، ضمن بازخواني نقدهاي پوپر بر ديدگاه هايي مانند پوزيتيويسم و معيني گري، به لوازم نظريه ابطال پذيري در نفي علميت فرضيه تکامل داروين اشاره خواهد شد، در پايان نيز استدلال خواهد شد که ابطال پذيري در جنبه ايجابي موفقيت چنداني ندارد و از ارایه توصيفي درست از نقش مشاهده در حوزه علم و نسبت آن با نظريه ناتوان است.