مقاله نقدي بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمي – پژوهشي زبان و ادبيات عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: نقدي بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمي – پژوهشي زبان و ادبيات عربي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقالات پژوهشي
مقاله انتخاب موضوع
مقاله تنظيم عنوان
مقاله معيارهاي علمي
مقاله ادبيات عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از معيارهاي ارزشيابي و داوري مقالات علمي پژوهي، اهميت و ضرورت موضوع تحقيق، تنظيم عنوان مناسب براي آن مي باشد. صاحب نظران در زمينه بهبود روشهاي تحقيق به يافته ها و تجربه هاي ارزشمندي دست يافته اند که منجر به تعيين معيارهايي براي انتخاب موضوع و تنظيم عنوان مناسب براي آن شده است. اين معيارها شامل محدود و محصور بودن موضوع، جديد و مفيد بودن آن، و همچنين مختصر و واضح و جذاب بودن عنوان آن مي باشد که پايبندي و رعايت آن نياز به مهارت و تجربه و دقت فراوان دارد. بررسي معيارهاي فوق در بيش از هشتاد مقاله علمي پژوهشي چاپ شده در مجلات معتبر زبان و ادبيات عربي نشان مي دهد که صرف نظر از تعداد معدودي، بسياري از مقالات منتشر شده داراي نواقصي از قبيل وسيع و تکراري بودن موضوع تحقيق، و همچنين طولاني و مبهم بودن عنوان آن مي باشند، که خود ناشي از عدم اهتمام يا حتّي عدم آگاهي کامل از اصول و مباني روش تحقيق مي باشد.