مقاله نقدي بر تحول تاريخي انديشه رفتار سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي از صفحه ۷۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: نقدي بر تحول تاريخي انديشه رفتار سازماني
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله توليد
مقاله رفتار سازماني
مقاله نظم سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، سعي بر آن بوده است که در بستر محدودي از زمان، تحول تاريخي انديشه رفتار سازماني به تصوير کشيده شود. اين برهه تاريخي، زماني از دهه ۱۹۲۰ تا اواخر دهه ۱۹۶۰ را شامل مي شود؛ يعني از زمان مطالعه «التون مي» که از آن بايد به عنوان تلاشي آغازين در اين زمينه از مطالعه ياد کرد تا روزگاري که کار «فدريک هرزبرگ» مطرح شده است؛ کاري که در مقايسه با کارهاي ديگر شايد يکي از کارهاي نسبتا پيشرفته در اين زمينه محسوب شود. در هر حال، مساله اساسي در اين گلگشت تاريخي آن بود که نشان داده شود، متفکران سازمان در يک فرايند محدود تاريخي چه تحولي را در تبيين رفتار سازماني به وجود آورده اند، و به چه نوع نارسايي هايي پاسخ داده اند و اين تغييرات چه تاثيري بر رابطه رفتار سازماني با چرخه توليد، رضايت شغلي و تعادل سازمان در سطح واقع داشته و تا چه اندازه به کاهش تضادي در سازمان کمک کرده که ذاتي سازمان است.