مقاله نقدي بر فرهنگ گويش دشتستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: نقدي بر فرهنگ گويش دشتستاني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برمكي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين كتاب، چنان كه از عنوان طولاني اش برمي آيد، علاوه بر داشتن مجموعه اي از واژه هاي گويش دشتستاني، ريشه شناسي و نيز برابرهاي آن واژه ها را در دو گويش لاري و لكي نيز در بردارد.
اما،‌ چرا لاري و لكي؟ آيا ميان اين دو گويش و گويش مورد بحث كتاب، يعني دشتستاني، پيوندي برقرار است كه مولف آنها را براي نشان دادن اين پيوند برگزيده است؟ يا به عبارت ديگر، از مجموعه گويش هاي رايج در نوار زاگرس، دو گويش ياد شده، چه ويژگي هايي دارند كه پيوند مورد نظر را باز مي نمايانند؟
مولف، در يادداشتي با عنوان «سخن نگارنده»، پس از ذكر نكاتي درباره سرچشمه هاي گفتاري و نوشتاري زبان و ادب پارسي، اهميت شناسايي گويش ها، و نيز وصف دشتستان، «اهميت بررسي گويش هاي كشور، به ويژه گويش دشتستاني به دليل نگهداري بسياري از واژگان و ساختارهاي كهنسال زبان پارسي» را «بهانه اي براي انجام اين كار مهم» دانسته، و افزوده است: «در اين پژوهش، نخست به گونه اي فشرده درباره جغرافيا، پيشينه تاريخي، يادگارهايي باستاني، كيش ها و آيين ها، بازي ها و سپس ويژگي دستوري و تحول آوايي و ويژگي واك و واكه (كذا؟) در اين گويش سخن مي رود».