مقاله نقدي بر مقاله “استثناگرايي در هويت فضاي مدني ايران” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: نقدي بر مقاله “استثناگرايي در هويت فضاي مدني ايران”
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظهور و سقوط تمدن
مقاله عصرهاي يخچالي
مقاله هولوسن،
مقاله فلات ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرشاهي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع شرايط آب و هوايي فلات ايران با توجه به گسترش آن در حد فاصل حدود ۱۸ عرض جغرافيايي شمالي و تضاد ارتفاعي بين چاله هاي پست (کمتر از ۲۶ متر از سطح درياي آزاد) و کوه هاي با بلنداي بيش از ۴۰۰۰ متر (از سطح درياي آزاد) و تغيير رژيم هاي اقليمي در اين منطقه در دوره هاي يخچالي و بين يخچالي از موضوعات چالش برانگيز در مطالعه روند تکاملي اجتماعات انساني در اين سرزمين بوده است. مطالعات متعدد در زمينه علوم زمين و جغرافياي طبيعي نظريات متفاوتي را در مورد چگونگي شرايط آب و هوايي در دوره هاي يخچالي (سرد) و بين يخچالي (گرم) ارایه کرده اند. يکي از بحث هاي مهم در اين رابطه چگونگي ارتباط نحوه سکونت انسان در اين دو دوره در اين فلات است. جمع بندي بيشتر اين نظريات (و به ويژه کارهاي جديد) نشان مي دهد که جماعت هاي روستايي و شهري داراي تمدن (داراي خط، علم، اقتصاد توليدگر، تجارت و هنر) پس از آخرين عصر يخچالي در بخش هاي جنوب شرقي و جنوب غربي فلات ايران و حاشيه آن در اطراف درياچه ها يا دلتاهاي رودخانه اي مهم پديد آمده است و در عصر يخچالي (سرد) يا امکان چنين تحولي فراهم نبوده و يا تکامل بشري هنوز به آن سطح نرسيده بوده است. مقاله “استثناگرايي در هويت فضاي مدني ايران” (رامشت و باباجمالي، ۱۳۸۸) مدعي است که در عصر سرد (همزمان با دوره يخچالي) فلات ايران شاهد شکوفايي تمدن بوده است که با عمده تحقيقات موجود در اين زمينه مغايرت دارد. هدف اين مقاله، با توجه به مدارک و مطالعات متعدد موجود، بحث درباره درست يا اشتباه بودن اين ديدگاه است.