مقاله نقدي بر مقاله سنگسار (عنوان عربي: نقد علي مقالۀ «تنفيذ حکم الرجم في حکومۀ ولي غير معصوم») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۶۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: نقدي بر مقاله سنگسار (عنوان عربي: نقد علي مقالۀ «تنفيذ حکم الرجم في حکومۀ ولي غير معصوم»)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد
مقاله نقض
مقاله حکم سنگسار (كليدواژه عربي:الرجم
مقاله الحديث
مقاله الاستدلال)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش پور وفا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در فصلنامه تخصصي فقه و حقوق دانشگاه بابل شماره ۱۵ مقاله اي با عنوان اجراي سنگسار در زمان غيرمعصوم (با تاکيد بر دوران معاصر) به قلم سركار خانم جميله كديور به چاپ رسيده است. هر چند ايشان اصل مشروعيت چنين حكمي در اسلام و مواردي از اجراي اين حدّ در اسلام توسط پيامبر (ص) و امام علي (ع) را با استناد به منابع حديثي اثبات كرده است، ولي نظر به اين كه ايشان با استناد به برداشت منفي انظارعمومي و بين المللي و برخي مجامع حقوقي وابسته به آنها نسبت به اجراي چنين احكامي، اجراي حكم سنگسار را در زمان معاصر به مصلحت اسلام ومسلمين ندانسته و از اين رهگذر اجراي آن را در زمان معصوم (ع) زير سوال برده است، مقاله جاي نقد و بررسي دارد. به ويژه نوع استدلالي كه وي بر اين ادعا اقامه نموده است بيش از هر چيزي آن را مستلزم نقض و نقد نموده است. لهذا مقاله حاضر نقدي است بر نوع قضاوت و استدلال هاي مطرح شده از طرف ايشان.