مقاله نقدي دو لايه بر روش شناسي ابزارانگارانه ميلتون فريدمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: نقدي دو لايه بر روش شناسي ابزارانگارانه ميلتون فريدمن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثبات گرايي
مقاله ابزارانگاري
مقاله روش شناسي اقتصادي ابزارانگارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رستميان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله معروف فريدمن، يعني “روش شناسي علم اقتصاد اثباتي”، در شمار يکي از مهم ترين و بحث برانگيزترين آثار مطرح شده در قلمروي روش شناسي اقتصادي قرار دارد. فريدمن در اين مقاله، اصول حاکم بر شيوه کار يک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهيافت ابزارانگارانه، تصريح و به اين صورت ديدگاه مناقشه برانگيز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرايانه بودن فرض ها به منزله کانون نگرش خود مطرح مي کند. در اين مقاله، ضمن بحث درباره برخي از مهم ترين شکاف هاي منطقي و نظري موجود در مقاله فريدمن (نقد دروني)، با توجه به چارچوب معرفت شناختي امره لاکاتوش، به بررسي جايگاه معرفت شناختي نسخه فريدمن از روش شناسي ابزارانگارانه خواهيم پرداخت (نقد بيروني). هم چنين استدلال خواهيم کرد که ابزارانگاري پيش بيني گرايانه فريدمن، آن چنان که در مقاله وي بازتاب يافته، افزون بر اين که بر اساس ملاحظات نظري، به لحاظ دروني از دشواري هاي مساله برانگيزي رنج مي برد، از منظر فلسفي نيز، در چارچوب تحليل لاکاتوش در فلسفه علم، در زمره نظريه هاي واپس گرايانه قرار مي گيرد.