مقاله نقد اسطوره اي و جايگاه آن در ادبيات تطبيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: نقد اسطوره اي و جايگاه آن در ادبيات تطبيقي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله مضمون
مقاله نماد
مقاله افسانه
مقاله در زماني
مقاله هم زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري سيدخسرو
جناب آقای / سرکار خانم: كهنمويي پور ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گستردگي دامنه بررسي اسطوره ها و مضامين در نقد، تحليل گران متون ادبي را در برابر تلي از واژگان همسان قرار داده که گاهي تشخيص آنها از يکديگر دشوار است، چرا که در متون فراوان، منتقدان، اسطوره، مضمون، نماد و بن مايه را در يک چارچوب قرار مي دهند و آنچه را براي يکي مضمون محسوب مي شود، براي ديگري اسطوره به حساب مي آيد، در صورتي که تفاوت بسياري ميان اين واژه هاست. درباره اين تفاوت نيز بين منتقدان اتفاق نظر وجود ندارد، همچنان که گاهي مرز بين اسطوره هاي باستاني و اسطوره هاي تاريخي و ادبي مشخص نيست. ولي چگونه يک چهره تاريخي به يک اسطوره تبديل مي شود؟ چه زماني يک اسطوره در متن ادبي ظاهر مي شود؟ آيا درنقد اسطوره اي، ريشه يابي اساطير و در مقايسه بين آنها روش در زماني راه گشاست يا بررسي هم زماني؟ در اين مقاله سعي بر اين است که بارجوع به ديدگاه نظريه پردازان نقد اسطوره اي، پاسخي براي اين پرسش ها ارايه شود.