مقاله نقد بومي گرايي در انديشه جلال آل احمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: نقد بومي گرايي در انديشه جلال آل احمد
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومي گرايي
مقاله مدرنيته
مقاله غرب
مقاله شرق
مقاله آل احمد
مقاله ايران
مقاله انديشه معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قزلسفلي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان دهكردي نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد و ارزيابي جريان هاي فکري ايران معاصر، متاثر از چگونگي برخورد آنها با مساله سنت و تجدد است. در تلاقي ايرانيان با دنياي مدرن، نخبگان فکري با قضاوت درباره اين دو گزينه، در عين حال از بعد نظريه پردازي نيز، جهت حرکت خود را تعيين مي کردند. در مقاله حاضر با اشاره به نيازهاي فکري در فهم سه رويکرد تجددگرا، بومي گرا و گزينش گرا با تمرکز بر انديشه آل احمد مورد ارزيابي قرار مي گيرد. جلال آل احمد به اقتضاي آثار ادبي و سياسي روشنفکري بومي گراست. از اين حيث پرداختن دوباره و واکاوي دغدغه ها و در ضمن يافتن کاستي هاي نظريه او هميشه جالب توجه خواهد بود. ترديدي نيست او در مجموع کارهاي نوشتاري از نقدها تا داستان هاي گوناگون، جايگاه برجسته اي را در ميان گفتمان هاي روشنفکري ايران معاصر به دست آورده است. مقاله حاضر بر آن است اين فرضيه را به بحث بگذارد که به چه دلايلي اين نگاه واجد کاستي ها و تناقض هايي است. استدلال خواهد شد که آل احمد هم در طرح معناي “غرب” و “مدرنيته” و از آن مهم تر “شرقي” يا “بومي” تضادها را به نمايش مي گذارد. به منظور اثبات فرضيه اين نوشتار روش توصيفي- تحليلي را با استناد به آثار اين نويسنده، پيش خواهيم گرفت.