مقاله نقد تحليلي – تطبيقي منظومه «خسرو و شيرين» و «ليلي و مجنون» نظامي گنجوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نقد تحليلي – تطبيقي منظومه «خسرو و شيرين» و «ليلي و مجنون» نظامي گنجوي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غنايي
مقاله عاشقانه
مقاله تطبيقي
مقاله ليلي و مجنون
مقاله خسرو و شيرين
مقاله نظامي گنجوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ارداني فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از انواع ادبي معروف و گسترده در زبان فارسي، ادبيات غنايي است. دوره كمال اشعار غنايي نيز در زبان فارسي از قرن چهارم آغاز گرديده است. در ادب پارسي در كنار قالب غزل، براي بيان مضامين غنايي و عاشقانه، استفاده از مثنوي هاي عاشقانه نيز رواج دارد. اصولا داستان سرايي از انواعي است كه بسيار زود در شعر فارسي مورد توجه قرار گرفته است. عنصري در قرن پنجم چند داستان و از جمله «وامق و عذرا» را به نظم كشيد. عيوقي نيز داستان «ورقه و گلشاه» را به نظم در آورد و در همين قرن داستانهاي كهن ايراني «ويس و رامين» به شعر در آمد. در پايان قرن ششم هجري، نظم داستان ها بويژه داستان بزمي و غنايي به وسيله نظامي گنجوي به حد اعلاي كمال رسيد. وي چند داستان معروف زمان خود را به نظم در آورد. در بين سرايندگان قصه هاي بزمي و عاشقانه، هيچ شاعري بيشتر از نظامي توفيق قدرت نمايي نيافته است؛ هنر نمايي هاي اين شاعر در ضمن داستان سرايي فراوان است و تاثيرگذاري او در تاريخ تحول اين هنر، وي را صاحب دستاورد پرباري در شعر غنايي كرده است، تا جايي كه اكثر سرايندگان منظومه هاي عاشقانه، دانسته يا ندانسته، تحت تاثير سبك و شيوه داستان پردازي او قرار گرفته اند. انتخاب الفاظ و تركيبات مناسب، ايجاد تركيبات خاص و تازه، ابداع مضامين نو و دل پسند، تصوير جزئيات، دقت در وصف، ايجاد مناظر بديع و طبيعي، به كارگيري صور خيال مطبوع و بهره مندي از عالي ترين تكنيك هاي داستان سرايي و … از عوامل موفقيت بي نظير او در اين عرصه است.
بنابراين با توجه به درخشش دو منظومه «خسرو و شيرين» و «ليلي و مجنون » نظامي در ادب فارسي نگارنده كوشيده است، ضمن پرداختن به اهميت و نقش نظامي در تاريخ داستان سرايي ادب فارسي و پس از ارايه تلخيص و چهارچوب كلي اين دو داستان، آن دو را به روش تطبيق و مقايسه مورد بررسي قرار دهد.