مقاله نقد حماسه و تراژدي بر اساس کليدر دولت آبادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: نقد حماسه و تراژدي بر اساس کليدر دولت آبادي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حماسه
مقاله تراژدي
مقاله ارسطو
مقاله کليدر
مقاله اسطوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آن که حماسه و تراژدي از زمان شکل گيري ادبيات در جهان، همواره با اشکال گوناگون خود در فرهنگ ملت هاي مختلف وجود داشته است، اما تعريف آنها از زمان ارسطو تا به امروز تغيير چندان عمده اي پيدا نکرده است. در اين نوشته، هدف نويسنده آن است که با نگاهي انتقادي، حماسه و تراژدي را به ارزيابي مجدد بگذارد و ويژگي هاي آن دو را به گونه اي امروزي تر تبيين کند. براي اين منظور، رمان کليدر از محمود دولت آبادي به عنوان يک اثر حماسي، تراژيک امروزي انتخاب شده است تا با تراژدي ها و حماسه هاي گذشته به مقايسه گذاشته شود و از طريق تطبيق ويژگي هاي آن با آثار گذشته و مقايسه خصوصيات حماسه ها و تراژدي هاي گذشته با کليدر، هم تفاوت هاي آنها آشکار شود و هم ديدگاه هاي گذشته و حتي امروز به عرصه نقد و تحليل و تعديل آورده شود و هم از طريق مقايسه نمونه ها و ديدگاه هاي گذشته و امروز، خصوصيات مشترکي براي حماسه و تراژدي تدوين شود که قابل تطبيق به هر نوع اثري، صرف نظر از زمان و مکان آنها باشد. براي تکميل مبحث، از نظرات شماري از منتقدان چون ارسطو، جورج لوکاچ، هنري ميلر، و آندره بونار نيز استفاده شده است.