مقاله نقد روان شناختي شخصيت ضحاک در شاه نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: نقد روان شناختي شخصيت ضحاک در شاه نامه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان شناسي شخصيت
مقاله توتم
مقاله تابو
مقاله ناخودآگاه جمعي
مقاله ضحاک
مقاله يونگ
مقاله فرويد
مقاله سايه
مقاله نقاب
مقاله کشمکش هاي رواني
مقاله عقده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شاه نامه داستان هايي بي شمار مي توان يافت که از بن مايه هاي ژرف اساطيري برخوردار است. داستان ضحاک از جمله اين داستان هاست. ضحاک با دروني بسيار تاريک و رواني آشفته، موجودي هراس انگيز در ميان اسطوره هاي ايراني است.
داستان ضحاک به دليل برخوردار بودن از بن مايه هاي اساطيري در اوستا، بارها مورد نقد و بررسي واقع شده است. در اين مقاله سعي شده است، اين داستان از ديدگاه نقد روان شناسي مورد بررسي قرار گيرد. به اين ترتيب که شخصيت ضحاک و ارتباط او با عناصر اطرافش از ديدگاه روان شناسي (بيش تر برپايه نظريه هاي يونگ و فرويد) مورد توجه قرار گرفته است.
از آن جا که نقد اسطوره گرا و نقد روان کاوانه پيوندي نزديک با يکديگر دارند، نگارنده در اين مقاله کوشيده است به مفاهيمي چون توتم و تابو که عناصر کليدي در نظريه فرويد بوده توجهي ويژه نمايد. هم چنين با پرداختن به انواع عقده ها نظير پدرکشي و طغيان بر پدر که ريشه در ناخودآگاه جمعي دارد و از عمده ترين نظريات يونگ است به لايه هاي دروني شخصيت ضحاک نفوذ کرده تا توجيهي براي پاره اي از کنش ها، واکنش ها، تنش ها و کشمکش هاي رواني او بيابد و به بسياري از پرسش ها در مورد شخصيت ضحاک و روان تاريک او پاسخ گويد.