مقاله نقد رويکرد کارکرد گرايانه در تعريف دين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: نقد رويکرد کارکرد گرايانه در تعريف دين
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعريف
مقاله دين
مقاله کارکرد
مقاله کارکردگرايي
مقاله تحويل گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري ابهري داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مباحث مهم در حوزه دين پژوهي، مساله تعريف دين مي باشد. اهميت اين مساله از آن روست که تمام مباحث دين پژوهي به نحوي مبتني بر تعريفي است که دين پژوه از دين پذيرفته است. يکي از رهيافت ها در تعريف دين، رهيافت کارکرد گرايانه است. اين مقاله درصدد بررسي مباني و لوازم تعريف کارکرد گرايانه از دين و نقد آن است. ادعاي ما در اين مقاله آن است که رهيافت کارکرد گرايانه به دين، هم بر پيش فرض هاي نادرستي بنا شده است و هم لوازم غيرقابل قبولي به ويژه براي دينداران دارد و نمي توان مباحث کلامي مانند ضرورت دين و قلمرو دين را بر تعريف کارکردگرايي از دين استوار ساخت.