مقاله نقد فمينيستي مجموعه داستان«دخترخاله ونگوک»اثر فريده خرمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: نقد فمينيستي مجموعه داستان«دخترخاله ونگوک»اثر فريده خرمي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمينيسم
مقاله نقد فمينيستي
مقاله جلوه هاي زن
مقاله نقد زنان
مقاله داستان كوتاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني صفيه
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فمينيسم، واژه اي فرانسوي به معني «طرفداري از حقوق زن» و «جنبش آزادي زنان» است که اگرچه با معناي کنوني، واژه اي نوين است، قدمتي به اندازه تاريخ دارد. نقد فمينيستي نيز بر آن است تا نقش زنان را در دو محور خالق اثر (زن در مقام نويسنده) و شخصيت خلق شده (چهره ارايه شده از زن در آثار نويسندگان)، بررسي کند. محور و گرايش اول با عنوان «نقد زنان» و گرايش دوم با نام «جلوه هاي زن» مطرح شده است. در اين مقاله به نقد فمينيستي و بررسي چهره زن مجموعه داستان «دخترخاله ونگوک» از فريده خرمي پرداخته مي شود. در همين راستا، ابتدا خلاصه اي از داستان ها ذكر، آن گاه به نقد داستان ها از دو ديدگاه مذكور پرداخته شده است. ضمن نقد اين مجموعه درمي يابيم كه اثر مذكور گواه دغدغه زنانه نويسنده آن است. مضمون داستان ها، مسائل عاطفي ـ اجتماعي زنان در برابر مردان و جامعه است. محور موضوعات بدون هيچ ترديدي زن، مسائل زنان و محدوديت هايشان مي باشد و انديشه زن محور نويسنده سبب خلق و ظهور ايده هاي مردستيز گشته است.