مقاله نقد قدرت از ديدگاه مولانا در مثنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۳۱۲ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: نقد قدرت از ديدگاه مولانا در مثنوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولانا
مقاله مثنوي
مقاله سياست
مقاله عدالت
مقاله استبداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمتر کسي ممکن است به مولانا به چشم منتقد و مصلح اجتماعي نگاه کند و در آثار عرفاني و غنايي وي به دنبال آراي انتقادي و سياسي باشد، اما درک عرفان و انديشه انساني و مردم  گرايانه او، ترديدي در جامعيت شخصيت و جهان بيني وي باقي نمي گذارد، از اين رو بسيار طبيعي مي نمايد که او وقتي از رستگاري انسان و زندگي صلح آميز و مبتني بر معنويت و آگاهي سخن مي گويد، قدرت ستم گرايانه و استبداد ظالمانه را به مثابه مانعي عمده نکوهش مي کند. در اين نوشتار سعي شده است با کنکاش در مثنوي، برخورد او با مساله قدرت و حکومت و جهت گيري انتقاديش نسبت بدان بررسي و تحليل شود.