مقاله نقد مباني فلسفي سکولاريسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: نقد مباني فلسفي سکولاريسم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکولاريسم
مقاله جايگاه دين
مقاله تجربه
مقاله مقدس
مقاله طبيعت بشر
مقاله اخلاق
مقاله فيزيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرم خاني فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصر نوزايي در باختر، منجر به پيدايش الگو هاي جديد نظري و عملي گرديد. با گسترش دامنه و عمق اين تحولات، کشورهاي اسلامي نيز در معرض آن قرار گرفته و مواجه با سوالات جديدي شدند. يکي از مهمترين اين سوالات، جايگاه دين و رابطه آن با زندگي دنيوي بشر يا سکولاريسم است.
سکولاريسم از واژه هايي است که معادل مناسبي در زبان فارسي نيافته و در معرض کژتابي هاي فراوان قرار گرفته است. چنانچه مي دانيم، درک ما از متعلقات تجربه از طريق مقولات و مفاهيم صورت مي گيرد. بنابراين، تجزيه و تحليل مفهوم سکولاريسم اهميت مضاعفي مي يابد. در اين مقاله مفهوم ياد شده، در سه بخش، مورد تدقيق قرار مي گيرد: بخش نخست، بررسي معنا و مفهوم و زمينه هاي شکل گيري آن، بخش دوم، بررسي مباني فلسفي سکولاريسم و بخش سوم نقد و نتيجه گيري.