سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن عابدی جعفری – استادیار، مدیریت، دانشگاه تهران
سعید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

چکیده:

بازرگانی به صورت خاص یکی از شاخه های علم اقتصاد است و از آنجا که بسیاری از فعالیت های اقتصادی نیز با انگیزه کسب سود و از طریق فرآیند مبادله صورت می پذیرد و از سوی دیگر ورود مفاهیم و رویکردهای بازرگانی در حوزه فعالیت های اقتصادی دولت، باعث به هم پیوستگی هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شده است. با توجه به موارد یاد شده درک مفاهیم بازرگانی و فعالیت های آن به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی می تواند کمک قابل توجهی به تبیین مفهوم فعالیت های اقتصادی کند.