مقاله نقد مکتبي داستانهاي صادق هدايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: نقد مکتبي داستانهاي صادق هدايت
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادق هدايت
مقاله ناتوراليسم
مقاله ايده اليسم
مقاله ادبيات داستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان هاي صادق هدايت به مثابهي منشوري است که از زواياي مختلف قابل بحث و بررسي است. در آثار هدايت رگههايي از انديشههاي رئاليستي، ناتوراليستي و گاه سورآليستي قابل مشاهده است. لذا به برخي از انديشه هاي «ناتوراليستي» صادق هدايت خواهيم پرداخت.
ناتوراليسم، نهضتي ادبي است که شکل افراطي واقعگرايي (Real) شمرده ميشود. اين مکتب در ادبيات، نظريهاي است که کردار، گرايش و انديشه را زاييدهي غرايز و اميال طبيعي، ميداند؛ به هيچ رويداد يا پديده فوق طبيعي قايل نيست و همهي واقعيات و پديده ها را موجود در طبيعت و در دايره علوم طبيعي تفسير ميکند. بدين ترتيب، ناتوراليسم در ادبيات بر جنبه هاي توارث محيط و بر مشاهده زندگي به دور از آرمانگرايي تاکيد مي ورزد و در اين راه به ترسيم جزیيات، ولو زشت و ناخوشايند ميپردازد. «ناتوراليسم» ادبي از طريق ترجمه هاي صورت گرفته در دوران مشروطيت وارد حوزه ادبيات ايران شد و نويسندگاني چند، از جمله صادق هدايت، صادق چوبک و … را تحت تاثير قرار داد. در اين مقاله تاثير ناتوراليسم در آثار صادق هدايت مورد بررسي قرار گرفته است.