مقاله نقد نابرابر انگاري افراطي جنسيتي در معرفت شناسي فمينيستي (با تاکيد بر رويکرد قرآني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: نقد نابرابر انگاري افراطي جنسيتي در معرفت شناسي فمينيستي (با تاکيد بر رويکرد قرآني)
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمينيسم
مقاله معرفت شناسي
مقاله مباني شناخت شناسي قرآني
مقاله معناشناسي قرآني
مقاله فلسفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيمي مهديه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب جريانات فکري فمينيستي به ويژه فمينيست هاي فرامدرن بين دانش و معرفت زنانه و مردانه تفکيک کلي قايل مي شوند و معتقدند بسياري از دانش ها و معرفت شناسي هاي رايج با رويکردي مردانه سرشته شده و معتقدند در عدالت جنسيتي بايد همه سطور دانش و معرفت بر اساس توجه به مسايل جنسي و جنسيتي بازخواني شود. در اين نوشتار مباني معرفت شناسي اين دسته از فمينيست ها، با تاکيد بر مباحث قرآني (در حوزه معرفت شناسي قرآني، شناخت شناسي شناختي قرآن و الگوي خاصي از معناشناسي قرآني) نقد گرديده و آرا انديشمندان مسلمان نظير ملاصدرا، سهروردي و ابن عربي، مبناي تفکيک کلي بين دانش و معرفت زن و مرد نقد و تحليل شده و معلوم مي شود عدالت جنسيتي، مقتضي جدا نمودن معرفت زن از معرفت مرد نيست.