مقاله نقد نظريه تاريخي حاکميت در پرتو مفهوم ميراث مشترک بشر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: نقد نظريه تاريخي حاکميت در پرتو مفهوم ميراث مشترک بشر
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميراث مشترک بشر
مقاله حاکميت
مقاله وابستگي متقابل
مقاله رضايت فرضي
مقاله مداخله زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيچ عاملي نمي تواند به اندازه مفهوم ميراث مشترک بشر، نظريه تاريخي حاکميت دولتها را ناديده گرفته و يک منفعت مشترک را به جاي آنچه منافع ملي دولتها ناميده مي شوند، منعکس کند. اين مقاله، ابتدا به اين نکته مي پردازد که ميراث مشترک بشر، محصول وابستگي متقابل اقتصادي و بوم شناختي جهان است. اهميت وابستگي متقابل در حوزه ميراث مشترک بشر در اين است که زوال مفهوم سنتي دولت حاکم مستقل را روشن مي کند. از آنجا که نظام دولت ملت بر مبناي حداکثر منافع دولتهاي مستقل و در تضاد با منافع نوع بشر پايه گذاري شده، اين واقعيت را که در يک جهان وابسته به هم، حاکميت بزرگترين مانع در اجراي جهاني ميراث مشترک بشر است، مورد بحث قرار مي دهد.
سپس هدف اين خواهد بود که زوايايي از رويارويي و تقابل اصل حاکميت و ميراث مشترک بشر را روشن سازد. محور بحث اين است که اجراي موفق ميراث مشترک بشر منوط به تعريف مجدد اصول حاکميت مطلق و حاکميت دايمي بر منابع طبيعي است.
همچنين به طور آزمايشي و تجربي، انتظارات هنجاري براي يک اصلاح اساسي در نظم بين المللي بيان خواهد شد. به عبارت ديگر، در دو زمينه، راه حل آزمايشي براي برچيدن موانع اجراي موفق ميراث مشترک بشر و تحقق اهداف اصولي و مطلوب را ارايه مي دهد.