مقاله نقد وصف و جايگاه زيبايي شناختي آن در شعر خاقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۳۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: نقد وصف و جايگاه زيبايي شناختي آن در شعر خاقاني
این مقاله دارای ۴۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وصف
مقاله خاقاني
مقاله نقد و تحليل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهرامي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وصف، تصوير، خيال، احساس و عاطفه برخي از عناصر بنيادين و سازنده شعر هستند. گرچه شعر حاصل سوز و عطش دروني است و بيان آن جز با كاربرد زبان مجازي و خيال انگيز ميسر نيست ولي تصاوير شعري نيز در واقع حاصل تاثير و كاركرد خيال در بستر زبان هستند كه موجب گستردگي، تنوع و پويايي شعر مي شود. شاعر به دليل شدت و رقت عاطفه و احساس خويش، چه بسا كه براي شكل گيري كامل تصويري در ذهن مخاطب، به شيي يا پديده اي از منظرهاي مختلف مي نگرد و تصاوير را به صورت پياپي مي آورد و توصيفات متنوعي از آن به دست مي دهد. اين مقاله به بررسي توصيفات شعر خاقاني پرداخته و مواد و عناصر سازنده تصاوير در آن، مخاطب شناسي خاقاني در توصيفات، انسجام و تضاد بين تصاوير در محور عمودي و هماهنگي با محتواي شعر، پشتوانه فرهنگي آنها، تازگي و نوآوري توصيفات و…. مورد بررسي قرار گرفته است. وجود نوآوري هاي فراوان در ارايه تصاوير و كشف ارتباط هاي تازه بين پديده ها و اشيا، همچنين استفاده از دانش هاي مختلف در توصيفات علاوه بر دقت نظر و طبع خلاق سراينده، نشان از مهارت و نگرش خاص وي به جهان هستي و اجزاي طبيعت دارد.