مقاله نقد و بررسي اهم تقارير برهان وجودي در فلسفه غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي اهم تقارير برهان وجودي در فلسفه غرب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدا
مقاله برهان وجودي
مقاله ذهن
مقاله عين
مقاله آنسلم
مقاله دکارت
مقاله کانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخ انديشه بشري، براي اثبات وجود خدا راه ها و شيوه هاي گوناگوني ارایه شده است. در ميان براهين اثبات وجود خدا، برهان وجودي بحث برانگيزترين آنها بوده است.
برهان وجودي با تحليل مفهوم خداوند، وجود واقعي او را اثبات مي کند. اين برهان از هر گونه مفهوم تجربي فراتر رفته است. سابقه تاريخي برهان وجودي به ارسطو مي رسد، اما اين آنسلم بود که در فلسفه غربي آن را در کتاب پروسلوگيون (proslogion) [گفت و گو با غير] به صورت برهان بيان کرده است. از زمان خود آنسلم، مخالفان و موافقان اين برهان براي اثبات عقيده خود قلم فرسايي کرده اند. در اين ميان، دفاع دکارت از اين برهان در قرن هفدهم با تقرير جديد، توجه متفکران را به نحو ويژه به آن جلب کرد.
آرا متفاوت برخي فيلسوفان مسلمان معاصر در اعتبار و عدم اعتبار منطقي اين برهان نيز جالب توجه است. به هر حال به نظر دقيق، برهان وجودي دليلي مبهم، نامعتبر و مبتني بر مغالطه اي از نوع خلط ميان مفهوم وجود و مصداق آن است.