مقاله نقد و بررسي حديثي در فضيلت ايرانيان (عنوان عربي: استعراض حديث في فضل الايرانيين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حديث پژوهي از صفحه ۳۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي حديثي در فضيلت ايرانيان (عنوان عربي: استعراض حديث في فضل الايرانيين)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حديث
مقاله سلمان
مقاله فضايل
مقاله اهل فارس
مقاله اعتبار
مقاله سند و متن (کليدواژه عربي: الحديث
مقاله سلمان
مقاله الفضايل
مقاله اهل الفارس
مقاله الاعتبار
مقاله السند والنص)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معارف مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
راويان و جامعان روايي، احاديثي را به پيامبر (ص) نسبت مي دهند که درون مايه آن، به نوعي به فضيلت و برتري اهل فارس اشاره دارد تا حدي که مي گويد اگر علم در ستاره ثريا هم باشد، اهل فارس بدان نايل خواهند شد. اين فضل و برتري در روايات، حداقل با سه واژه «ايمان»، «علم» و «دين» آمده است. اين احاديث را مي توان در مجامع حديثي، کتاب هاي تاريخي و تفاسير شيعه و اهل سنت جستجو کرد. در اين مقاله، نخست، گستره انعکاس روايات اهل سنت که از بسامد بيشتري برخوردار است، مورد بررسي قرار گرفته، سپس به نقل هاي اماميه پرداخته مي شود. آنگاه محتواي آن ها بررسي و ديدگاه هاي گوناگون درباره مصاديق آن ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ارزيابي اين روايات، چند ديدگاه اساسي مطرح شده است، به اين صورت که گروهي با اعلام صحت و يا سکوت، موافقت خود را با آن ها ابراز داشته و برخي ديگر که تماما از متاخران هستند، مخالف اين احاديث اند و تمام آن ها را جعلي مي پندارند. در اين ميان، ديدگاه بينابيني وجود دارد که برخي از اين احاديث را صحيح و برخي را تحريف شده مي داند. در پايان، با بررسي رجالي و سندي روايات، به اين نتيجه دست يافتيم که اين احاديث از ديد اهل سنت، صحيح و مطابق علم الحديث شيعيان، ضعيف است.