مقاله نقد و بررسي حکم محروميت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بيمار با رويکردي انتقادي به ماده ۹۴۵ قانون مدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي حکم محروميت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بيمار با رويکردي انتقادي به ماده ۹۴۵ قانون مدني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمار
مقاله زفاف
مقاله مهر
مقاله ارث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني شكيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق نظر مشهور فقيهان اماميه، چنانچه مرد بيمار زني را به عقد خود درآورد و آنگاه پيش از زفاف از دنيا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده ۹۴۵ قانون مدني نيز به تبعيت از نظريه ياد شده شرط زفاف را در بهره مندي زن از ارث مرد بيمار معتبر شمرده است. از اين رو در اين نوشتار سعي شده است ادله موافقان حرمان مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا از رهگذر تضعيف دلايل ايشان و تقويت ادله نظريه مخالف ضرورت حذف ماده ۹۴۵ قانون مدني آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعيض ميان حقوق زن و مرد و مخالفت با اصل بيستم قانون اساسي که صراحتا بر حمايت قانوني برابر از زن و مرد تاکيد دارد، فراهم آيد.