مقاله نقد و بررسي ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا درباره چگونگي پيدايش نفس انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا درباره چگونگي پيدايش نفس انساني
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان
مقاله نفس
مقاله حدوث
مقاله روحاني
مقاله جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم طرازي خودشناسي با خداشناسي در آموزه هاي ديني، نشان از جايگاه بس رفيع اين پديده شگفت انگيز در نظام خلقت دارد. اصل پيدايش انسان و چگونگي آن، تركيب نفس و بدن، فناي بدن و بقاي نفس و … همواره جز دغدغه هاي فيلسوفان موحد و غيرموحد بوده كه اهتمام فيلسوفان موحد به مساله نفس انساني به دليل اعتقاد به معاد دوچندان است. بيشتر اينان كوشيده اند با تدوين كتاب، رساله و مقاله، در حد توان بشري، حجاب از چيستي و هستي اين معماي رازآلوده هستي بركشند. پژوهش حاضر با ارايه ديدگاه هاي ابن سينا و ملاصدرا درباره چگونگي حدوث نفس انسان كوشيده است در گزارشي تحليلي- تطبيقي، دو ديدگاهي را كه در دو سوي روحانيت و جسمانيت قرار دارند، بررسي، نقد كند و نكات قوت و ضعف آنها را در حد داشته علمي بيان كند. هر چند اين دو فيلسوف بزرگ در بسياري از مسايل نفس، چون تجرد، ماندگاري و … اتفاق نظر دارند، به دليل گستردگي مباحث نفس، موارد اختلاف آنان نيز فراوان است و بن مايه هاي اصلي اختلاف نيز برخاسته از مباني فلسفي آنان است. تعريف نفس، بيان چگونگي حدوث آن از منظر هر دو فيلسوف، دلايل پنج گانه ابن سينا بر حدوث نفس و نقدهاي ده گانه ملاصدرا از مباحث مقاله است.