مقاله نقد و بررسي ديدگاه راديکاليسم بر مکاتب فلسفي، اجتماعي و جغرافيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي ديدگاه راديکاليسم بر مکاتب فلسفي، اجتماعي و جغرافيا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديکاليسم
مقاله جغرافياي راديکال
مقاله سرمايه داري
مقاله مارکسيسم
مقاله ريچارد پيت
مقاله ديويد هاروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لحميان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جغرافياي راديکال با الهام از نظرات جامعه شناسان چپ مانند مارکس، انگلس و هگل و در تقابل با کاپيتاليسم، ليبراليسم، داروينيسم و لامارکيسم روابط متقابل جامعه و محيط را مي کاود و داعيه دار انقلاب ريشه اي در جوامع سرمايه داري براي حذف نابرابريهاي فضايي است.
در اين پژوهش، ضمن بررسي موارد ياد شده، نقش انسان راديکال در مطالعات جغرافيايي تبيين و نقد مي شود.