مقاله نقد و بررسي سه كتاب از نويسندگان غير ايراني با موضوع «تاريخ ادبيات ايران» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۲۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي سه كتاب از نويسندگان غير ايراني با موضوع «تاريخ ادبيات ايران»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ ادبيات ايران
مقاله نظريه هاي ادبي
مقاله شبلي نعماني
مقاله ادوارد براون
مقاله يان ريپکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تاريخ ادبيات فارسي و بررسي سير تحولات و علل آن از آغاز مورد توجه پژوهشگران غير ايراني بوده است. از همين منظر آثار شبلي نعماني، ادوارد براون و يان ريپکا به دليل طرح سه ديدگاه متفاوت در بررسي تاريخ ادبيات فارسي و تحولات آن شايسته توجه است: ديدگاه شرقي شبلي نعماني، ديدگاه غربي ادوارد براون و ديدگاه رئاليستي و مقيد يان ريپکا.
افزون بر آن توجه به موضوع هايي از قبيل مخاطب شناسي، نقد سنت و واقع گرايي بر اساس ديدگاه هاي جديد که زمينه ساز نگاه هاي نو در قلمرو ادبيات فارسي بوده است، آشکارا در آثار اين سه تن ديده مي شود.
در اين نوشتار، موارد ياد شده، بررسي و در ضمن آن اختلاف نظرها و همانندي هاي نظريه هاي آنان ريشه يابي شده است. و برخي زمينه هاي تحول و تجدد ادبي نيز واكاوي گرديده است. نتيجهاين بررسي نشان مي دهد که شبلي نعماني بيش تر به زيباشناسي اثر، فارغ از مسايل تاريخي و اجتماعي توجه دارد؛ اما زيباشناسي را در خدمت محتوا قرار مي دهد. ادوارد براون همه توجهش به محتواست و ادبيات را آيينه رويدادهاي اجتماعي روزگار مي داند. البته اين نظر براون با ديدگاه جامعه شناسانه ريپکا کاملا متفاوت است؛ زيرا براون اين موضوع را به شکلي سطحي مطرح مي کند، در حالي كه ريپکا به گونه اي محوري به تحليل حوادث اجتماعي مي پردازد و بازتاب آن را در حوزه انديشه، ادبيات و زندگي بررسي و نظريه پرداري مي کند. شبلي نعماني گذشته و سنت را مي پذيرد؛ ولي ريپكا منكر آن است و براون آميزه اي از سنت و نوگرايي را پيشنهاد مي كند.