مقاله نقد و بررسي عناصر برنامه درسي در رويکردهاي پيشرفت گرا و محافظه کار تربيت شهروندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي عناصر برنامه درسي در رويکردهاي پيشرفت گرا و محافظه کار تربيت شهروندي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله تربيت شهروندي
مقاله رويکرد محافظه کار
مقاله رويکرد پيشرفت گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي ابري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي جايگاه و چگونگي عناصر برنامه درسي در رويکردهاي مطرح تربيت شهروندي انجام شده است. اين پژوهش از نوع نظري است که در آن از رويکرد توصيفي – تفسيري در تحليل اطلاعات استفاده شده است. از مهمترين يافته هاي اين پژوهش آن است که دو رويکرد اصلي در تربيت شهروندي وجود دارد و هر رويکرد نيز دلالت هاي مهمي براي عناصر برنامه درسي دارد. اين دو رويکرد عبارتاند از: رويکرد پيشرفت گرا و رويکرد محافظه کار. در اين مقاله جايگاه و چگونگي عناصر هدف، محتوا، روشهاي تدريس و روشهاي ارزشيابي از يادگيري در اين دو رويکرد مورد تحليل و نقد قرار گرفت. با توجه به نکات و دلالت هاي مهم و مثبت رويکرد پيشرفت گرا توصيه شده است که در تدوين برنامه هاي درسي تربيت شهروندي ايران، رويکرد پيشرفت گرا مورد توجه و تاکيد بيشتري قرار گيرد.