مقاله نقد و بررسي قصه گنبد سفيد (بر اساس قصه هفتم منظومه هفت پيکر حکيم نظامي گنجوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي قصه گنبد سفيد (بر اساس قصه هفتم منظومه هفت پيکر حکيم نظامي گنجوي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي قصه
مقاله نماد
مقاله هفت پيکر
مقاله نقد روانشناسانه
مقاله نظامي گنجوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هفت پيکر حکيم نظامي گنجوي درباره سفر بهرام گور به تاريکي هاي درون و جستجوي آب حيات در تاريکي ظلمات است. اين سفر با گنبد سياه آغاز مي شود و پس از عبور قهرمان از گنبدهاي پنج گانه، به گنبد سفيد منتهي مي شود؛ هفت گنبد برابر با هفت اختر و هفت رنگ است که در آن هفت شاهزاده بانو که از هفت سرزمين جهان هستند، لباسي به رنگ هفت گنبد مي پوشند و شباهنگام براي قهرمان قصه( بهرام گور) مي گويند. در واقع اين قصه ها، ترسيم خواب هاي هفت گانه وي است و همگي قابل تاویل و تفسير هستند.
در مقاله حاضر، ابتدا شکل قصه هفتم منظومه هفت پيکر(قصه گنبد سفيد) و سازه هاي قصه اي آن بر اساس کتاب ريخت شناسي قصه پريان بررسي شده است. سپس با دو رويکرد بررسي عناصر روساختي و عناصر زبرروايي به تشريح متن پرداخته شده است. آنگاه، پس از تشريح سازه هاي اسطوره اي و آييني متن بر اساس ريشه شناسي قصه، عناصر و سازه هاي نمادين متن بر اساس نمادشناسي روانشناختي منطبق با الگوهاي عرفاني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نگارنده بر آن است تا با ارايه تحليل و نقد روانکاوانه و ريشه شناسانه، جلوه هاي ناخودآگاه فردي شاعر و کهن الگوهاي ناخودآگاه جمعي موجود در متن را از لابه لاي عناصر و سازه هاي فراواقعي آن استخراج نمايد تا علاوه بر روشن شدن پيام متن و زواياي پنهان آن، راهي جهت نقد و بررسي هاي بيشتر فراهم گردد.