مقاله نقد و بررسي نظام ارزشيابي تحصيلي ايران از منظر ارزشيابي نظام آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي آموزشي از صفحه ۷۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي نظام ارزشيابي تحصيلي ايران از منظر ارزشيابي نظام آموزشي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام آموزش و پرورش ايران
مقاله ارزشيابي آموزشي
مقاله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
مقاله امتحانات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كيامنش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرده نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در کشور ما به طور رسمي با تصويب اولين نظامنامه امتحانات مدارس در نظام آموزش و پرورش کشور شکل گرفت. بررسي آيين نامه ها و شرح وظايف تشکيلات مرتبط با اين خرده نظام نشان مي دهد که سياست گزاران و تصميم گيرندگان نظام آموزشي کشور همانند ارزشيابي از عملکرد تحصيلي دانش آموزان به ارزشيابي از نظام آموزشي کشورها توجه داشته اند.
تغيير در ساختار و برنامه هاي نظام آموزشي، توجه به ارزشيابي آموزشي را کمرنگ تر و نقش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي را برجسته تر کرده است. در اين مقاله، روند خرده نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، پيگيري مي شود.