مقاله نقد و بررسي نظريه هاي مطرح درباره نقش رسانه ها در مديريت بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي نظريه هاي مطرح درباره نقش رسانه ها در مديريت بحران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله رئاليسم
مقاله رسانه
مقاله مارکسيسم
مقاله مديريت بحران
مقاله موج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي سيدداوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف ارزيابي نقش رسانه ها (مکتوب، ديداري، شنيداري و الکترونيکي) از بعد نظري در مديريت بحران ها تدوين شده است و درصدد پاسخ به اين پرسش است که به لحاظ نظري، رسانه ها در مساله مديريت بحران از چه جايگاهي برخوردارند و نظريه هاي مطرح چگونه نقش رسانه ها در اين زمينه را تبيين مي کنند؟ امروزه يکي از مولفه هاي اساسي در مديريت بحران، کار با رسانه هاست، همچنان که تلاش براي فهم تعامل بين اين دو سيستم نيز از وظايف خطير دانش پژوهان به شمار مي رود. در اين مقاله به بررسي اين نکته ها پرداخته شده است: الف) رسانه ها نقش اساسي را در شکل دهي به افکار عمومي ايفا مي کنند. ب) اين نقش از رويکرد هاي نظري مختلف قابل تبيين است. ج) رسانه قادر به توليد، نشر و جهت دهي به افکار است. از اين رو، مي توان از آن به عنوان ابزاري براي مديريت بحران استفاده کرد.