مقاله نقد و بررسي کتاب روابط بين المللي آمريکا پس از جنگ جهاني اول (۱۹۱۹- ۱۹۹۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: نقد و بررسي کتاب روابط بين المللي آمريکا پس از جنگ جهاني اول (۱۹۱۹- ۱۹۹۹)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باگ باي .وسلي. ام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب روابط بين الملل آمريکا پس از جنگ جهاني اول (۱۹۱۹ -۱۹۹۹) نوشته وسلي.ام. باگ باي، ترجمه دکتر اسماعيل شفيعي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا و عيدي محمد مختاري را مي توان شرح جامع و مفصلي درباره روابط بين المللي آمريکا در قرن بيستم به حساب آورد. نويسنده کتاب که استاد تاريخ در دانشگاه ويرجينياي غربي ايالات متحده آمريکا است سعي وافر نموده که سياست خارجي ايالات متحده را به صورت علمي مورد مداقه و تجزيه و تحليل قرار دهد. از سوي ديگر ترجمه روان و شيواي متن گوياي آن است که مترجمان سعي کرده اند حفظ امانت نموده و از دخالت دادن آراي خود در متن بپرهيزند.