سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
الناز کوهی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران
عباس علی علی طایفی نصرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عاطفه دهقان توران پشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:
جهان امروز به ویژه دنیای غرب، گستره بحران هویت به گونه ای فراگیر است . نبودتکیه گاه هستی شناختی واعتقادی به عنوان پشتوانه شخصیتف انسان را در عصر نوگرایی ) مدرن ( دچار تزلزل در هویت نموده است.برچیده شدن هر آنچه که روزگاری پاینده، جاودان و ماندگار شمرده می شده و بدست دادن تعریفی از پیشرفت،ترقی و توسعه بر پایه شکاکیتی بی سرانجام، دستیابی به هویتی اصیل و پایدار را دشوار نموده است. نفیبنیادهای راستین انسانی، معرفتی و اخلاقی، بی آنکه جایگزینی متقن برایش بیان شود، انسان امروزین را از خودبیگانه نموده در دامان پوچ گرایی رها ساخته است.